Wat doen we?

Wij stimuleren inwonerinitiatieven die ontstaan om het Zevenaarse AED-netwerk te vergroten. Wij zorgen voor scholing van vrijwilligers.

NaamJaar realisatie2022
1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen
Stand van zaken
status

Er zijn meerdere inwonerinitiatieven die zich richten op het plaatsen van AED's in dorpen en wijken. Via de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) bieden wij deze initiatiefnemers scholing aan. Deze scholing wordt bekostigd uit de jaarlijkse inwonerbijdrage.