Omschrijving

Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Wat willen we?

Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun woon- en werkomgeving en op straat.

Ontwikkelingen

Ondermijning

Ondermijning is een relatief nieuw fenomeen binnen de lokale overheid. Het heeft betrekking op de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem. De aanpak van ondermijning is geen exclusieve taak van de politie en het Openbaar Ministerie. Een effectieve aanpak van ondermijning vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft. De aanpak van ondermijning moet zich richten op georganiseerde criminaliteit én op het waarborgen van de integriteit in het openbaar bestuur.

Beleidskaders

  • Kadernota Integrale Veiligheid Zevenaar 2016-2019 (2016)
  • Jaarplan Integrale Veiligheid 2018 Zevenaar (2018)
  • Beleidskader Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder (2018)

Subdoelstellingen en activiteiten

Wat doen we?

Naam activiteit

Status

1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen

1.2.1 Bestrijden ondermijning

1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente