Omschrijving

Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente.

Wat willen we?

Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau.

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen te melden.

Beleidskaders

 • Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)
 • Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012)
 • Centrumvisie Zevenaar 2015-2025 (2015)
 • Economisch beleidsplan gemeente Zevenaar 2008-2020 (2008)
 • Recreatie & Toerisme in Rijnwaarden 2010-2020 (2010)
 • Rijnwaarden: ’t Gelders Eiland, Visie vrijetijdseconomie en impactstudie overnachtingshaven (2013)
 • Beleidsnota Horeca als nevenfunctie in het buitengebied (2014)
 • Detailhandelsstructuur Rijnwaarden 2013 (2013)
 • Detailhandelsvisie Rijnwaarden 2011 (2011)
 • Zevenaar: de koers van recreatie en toerisme 2013-2018 (2013)
 • Masterplan Hal12 (2016)

Subdoelstellingen en activiteiten

Wat doen we?

Naam activiteit

Status

3.1.1 Bijdragen aan Logistiek Innovatiehuis Achterhoek Liemers

3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied

3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar

3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

3.2.1 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2018

3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2019

3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein

3.2.4 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Markt en Muldershof

3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen

3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1

3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort

3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort

3.2.9 Ruimte geven aan agrarische sector

3.3.1 Inkopen bij lokale Liemerse bedrijven

3.3.2 Stimuleren start-ups

3.3.3 Verminderen regeldruk voor Midden- en kleinbedrijf (MKB)

3.4.1 Opstellen en uitvoeren marketingplan stad Zevenaar

3.4.2 Verbeteren toeristische informatievoorziening en promotie