Wat doen we?

In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken. Hieraan wordt gefaseerd uitvoering gegeven. In 2019 richten we ons op het planten van beeldbepalende bomen bij de entrees van  het centrum, het  verder opwaarderen van de stegen en het structureren van het fietsparkeren.

NaamJaar realisatie2022
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2019
Stand van zaken
status

We starten in 2019.