Wat doen we?

In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken. Voor 2018 zetten we in op het opruimen van onnodige obstakels, handhaving van uitstallingen en reclame, het vergroenen van stegen en het fietsparkeren.

NaamJaar realisatie2022
3.2.1 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2018
Stand van zaken
status

De overtollige paaltjes zijn verwijderd, we voeren achterstallig onderhoud aan straatmeubilair uit en herzien de bebording. We stellen een groenplan op voor de uitvoering van de geveltuinen en onderhoud en plaatsing van bomen.