Wat doen we?

In 2019 wordt het voormalig gemeentehuis aan het Raadhuisplein herontwikkeld door de eigenaar. In aansluiting hierop richten wij het plein opnieuw in, waarbij wij de uitgangspunten van het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar toepassen. De voorbereiding van het ontwerpproces voor de inrichting het Raadhuisplein is gestart in 2018, waarbij wij ook een discussie hebben gevoerd over het wel of niet realiseren van een semi-permanente overkapping over het plein.

NaamJaar realisatie2022
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein
Stand van zaken
status

Conform projectplan zijn de wensen en behoeften van verschillende betrokken partijen geïnventariseerd. In de kadernota is een totale investering voor dit project opgenomen voor een bedrag van € 690.000 in het jaar 2019. Onderdeel van deze investering is het voorbereidingskrediet van € 40.000. De voorbereiding moet in 2018 starten. Wij hebben dit  toegezegd aan de betrokkenen (ondernemers, organisaties evenementen, omwonenden). Bovendien moet de ontwikkeling aansluiten bij de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis. Medio 2019 presenteren wij u het definitief ontwerp.

Voorstel raad

Wij zullen u via een separaat raadsvoorstel een verzoek doen om een voorbereidingskrediet van € 40.000 voor 2018 beschikbaar te stellen.