Wat doen we?

In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt voorgesteld om de Markt en Muldershof te herinrichten om deze pleinen toekomstbestendig te maken.

NaamJaar realisatie2022
3.2.4 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Markt en Muldershof
Stand van zaken
status

In 2020 starten we met de planvorming voor de Markt, daarna volgt uitvoering. In 2021 starten we met de planvorming voor de herinrichting van Muldershof.