Wat doen we?

We gaan tot en met 2021 de nog circa 40 hectare beschikbare gronden op BusinessPark 7Poort uitgeven. Hiervoor zijn versnellingsmaatregelen in gang gezet. Dit zijn onder andere de herinrichting van de Wal Masqué, het aanleggen van de hoofdlaan 7Poort en het (inter)nationaal op de kaart zetten van 7Poort door actieve marketing, acquisitie en de aanleg van een 2e viaduct (zie activiteit 2.1.1).

De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de GREX Zevenaar Oost.

NaamJaar realisatie2022
3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort
Stand van zaken
status

Eind 2018 weten wij of wij een kavel van 19 ha. uitgeven in erfpacht of 11,6 ha. verkopen. De onderhandelingen over de aankoop van een kavel van 3,7 ha. bevinden zich in de eindfase en wij verwachten dat wij binnenkort een koopovereenkomst sluiten. Wij sluiten voor eind 2018 een erfpachtovereenkomst voor ruim 2 ha. in de Spoorallee.

De kavel aan de Landeweer (ca. 2.600 m2), waarvoor eind 2017 een koopovereenkomst is gesloten, dragen wij in oktober 2018 over. Met deze twee transacties is de doelstelling van de uitgifte van 2 ha. gehaald.

De aanleg van de hoofdlaan, als onderdeel van de versnellingsmaatregelen voor 7Poort, is onlangs aangelegd en in gebruik genomen. Ook andere versnellingsmaatregelen zijn in voorbereiding. In het 1e kwartaal 2019 wordt het bestaande viaduct naar 7Poort afgewerkt, wordt de Giga aangesloten op de hoofdlaan en wordt de hoofdstructuur van het water in de Walmasque aangelegd.