Wat doen we?

We geven agrarische bedrijven in het bestemmingsplan binnen de wettelijke mogelijkheden de ruimte om te ontwikkelen en ondernemen. Dit betekent dat de bouwregels het mogelijk maken grotere bouwvolumes te hanteren en nevenactiviteiten te ontwikkelen, in het bijzonder op het gebied van recreatie en toerisme, natuur en landschap en agrarisch verwante activiteiten. Mogelijkheden voor bestemmingswijziging bij beëindiging van het agrarisch bedrijf worden ook in het bestemmingsplan opgenomen. Hierbij hanteren we als uitgangspunt, dat ruimte krijgen voor ondernemen gepaard gaat met verantwoordelijkheid nemen naar de omgeving.

NaamJaar realisatie2022
3.2.9 Ruimte geven aan agrarische sector
Stand van zaken
status

Veel wordt geregeld in het planologisch kader. Het ontwerpbestemmingsplan buitengebied Zevenaar (noord) ligt in september en oktober 2018 ter inzage. Wij leggen het voorontwerpbestemmingsplan buitengebied Gelders Eiland in het eerste kwartaal 2019 ter inzage. Dit is een kleine uitloop ten opzichte van de oorspronkelijke planning.

Voorstel raad

Wij stellen u voor de planning aan te passen naar 2019.