Wat doen we?

We stimuleren startende bedrijven om de werkgelegenheid in onze gemeente te verhogen. Wat de beste manier is om dit te doen zal blijken uit de nog op te stellen economische visie Zevenaar. In de economische visie Zevenaar gaan we bepalen welk resultaat we nastreven met deze maatregel.

NaamJaar realisatie2022
3.3.2 Stimuleren start-ups
Stand van zaken
status

In afwachting van het uitvoeringsprogramma van het nog op te stellen economisch beleidsplan, zijn we hiermee nog niet gestart.