Wat doen we?

Wij willen overbodige regels voor het MKB verminderen. De inventarisatie van regels waarvan de meerwaarde niet duidelijk is, gebruiken we als startpunt voor het formeren van een 'paarse krokodillenbrigade'. Hierin gaan wij samen met ondernemers op zoek naar mogelijkheden om processen te vereenvoudigen en regeldruk te verminderen.

NaamJaar realisatie2022
3.3.3 Verminderen regeldruk voor Midden- en kleinbedrijf (MKB)
Stand van zaken
status

De ondernemerspeiling 2017 is de basis geweest voor het voeren van gesprekken met ondernemersverenigingen over overbodige regels. Regeldruk is één van de thema's binnen het uit te werken economisch beleidsplan. Bij herziening van bestemmingsplannen hebben wij de mogelijkheden voor het verminderen van de regeldruk. Het bestemmingplan Buitengebied is hier een voorbeeld van.