Wat doen we?

In 2018 wordt een Economische visie Liemers opgesteld. Aansluitend hierop werken we een visie met uitvoeringsplan uit voor de gewenste economische ontwikkeling in onze gemeente.

NaamJaar realisatie2022
3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar
Stand van zaken
status

De Economische visie Liemers is in concept gereed. In aansluiting hierop werken wij op dit moment de Zevenaarse visie uit.