Wat doen we?

Om vraag en aanbod naar werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en perifere detailhandel) in de regio voor 2021 in balans te brengen, is het RPW opgesteld en door de provincie vastgesteld en juridisch verankerd in de provinciale omgevingsverordening. Dit RPW moet nu worden uitgevoerd. Hiervoor is een werkplan, met een werkorganisatie, opgesteld, dat de komende jaren wordt uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn begroot op € 95.000 op jaarbasis. Dit is geaccordeerd in het regionaal portefeuillehoudersoverleg EZ en de kosten worden door de regio doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal inwoners.

NaamJaar realisatie2022
3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
Stand van zaken
status

De ruimtelijke uitwerking, waarin staat aangegeven waar en hoeveel m2-ers werklocaties er geschrapt moet worden per 1 januari 2020, komt eind 2018 voor besluitvorming naar u. Hierna start de inspraakprocedure.