Wat doen we?

Het buitengebied van de gemeente Zevenaar is nog niet voorzien van snel en betrouwbaar internet. Dit geldt ook voor de meeste andere gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Daarom hebben 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen de handen ineengeslagen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om glasvezel in het buitengebied aan te laten leggen. Er zijn diverse marktpartijen die dit willen doen en zij benaderen de gemeenten actief. Om sterker te staan en voorwaarden te kunnen stellen is de hiervoor genoemde samenwerking gezocht. Zes van de regiogemeenten nemen hierin het voortouw. Zevenaar is een van deze gemeenten. Begin oktober is in het portefeuillehoudersoverleg economische zaken een besluit hierover genomen. In het vervolgtraject zal mogelijk een convenant met een marktpartij gesloten worden. Verder zullen mogelijk de legesverordening en de graafdiepte voor glasvezel aangepast moeten worden.

NaamJaar realisatie2022
3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied
Stand van zaken
status

De 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen onderzoeken samen welke mogelijkheden er zijn om glasvezel in het buitengebied aan te laten leggen. Er zijn diverse marktpartijen die dit willen doen en zij benaderen ons actief. Om sterker te staan en voorwaarden te kunnen stellen werken we samen.  Samen met 5 regiogemeenten nemen we het voortouw. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg economie van 3 oktober 2018 bespraken we een voorstel met daarin uitgewerkt de keuze voor een mogelijke marktpartij. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.