Wat doen we?

We zetten in op en ondersteunen initiatieven van inwoners zoals buurtpreventie in de vorm van BuurtWhats App-groepen. We willen in het kader van buurtpreventie de WhatsAppgroepen verder professionaliseren. Hierbij verenigen we beheerders uit verschillende groepen met elkaar, waardoor een groter netwerk ontstaat, waarin beheerders van elkaar kunnen leren. De groepen op het Gelders Eiland moeten hiervoor een inhaalslag maken. We ondersteunen, bestendigen en faciliteren minimaal 6 nieuwe inwonersinitiatieven op het gebied van sociale veiligheid.

Vanuit de gebiedsteams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en overlastgevende personen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is hierin van cruciaal belang. Verdere uitwerking is opgenomen in programma 6 Sociaal Domein.

NaamJaar realisatie2022
1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente
Stand van zaken
status

Het gaat erg goed met de Buurtpreventie Whatsappgroepen. Dit zien we doordat we in onze gemeente meer dan 60 Whatsappgroepen hebben. Er komen nog steeds aanmeldingen binnen voor nieuwe initiatieven, de doelstelling van 6 initiatieven hebben we voor 2018 gehaald. De inhaalslag voor groepen op het Gelders Eiland is momenteel in volle gang. Hiervoor organiseren we bijeenkomsten voor de beheerders.

We werken aan een programmatische aanpak voorkoming van escalatie (AVE). Doel hiervan is om de zorg- en veiligheidsketen beter op elkaar te laten aansluiten zodat de samenwerking gestructureerd verloopt. Hierbij is het Veiligheidshuis betrokken wanneer er wordt opgeschaald. Aanleiding hiervoor is de eis die gesteld is voor een sluitende aanpak verwarde personen en de professionaliseringsslag binnen Veilig Thuis.