Wat doen we?

We nemen preventieve en repressieve maatregelen om vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegen te gaan. Het ondermijningsbeeld voor Zevenaar leveren we in 2018 op. Naar aanleiding van dit beeld stellen we een plan van aanpak op en voeren we de eerste acties uit. Verder verwachten wij een toename van de inzet van burgemeestersbevoegdheden voor het bestrijden van ondermijning.

NaamJaar realisatie2022
1.2.1 Bestrijden ondermijning
Stand van zaken
status

Het plan van aanpak ondermijning is gereed. Vanaf september 2018 voeren we het plan van aanpak uit. Zo is het Bibob- beleid geactualiseerd en zijn we bezig met een structurele inbedding in de organisatie. In de aankomende APV wijziging van 2018 stellen wij aan u maatregelen voor om inmenging van criminele activiteiten in de gemeente Zevenaar preventief tegen te gaan of repressief te bestrijden. Het doel hiervan is om criminelen af te schrikken dat onze gemeente niet aantrekkelijk voor ze is.