Wat doen we?

De NME geeft mede invulling aan thema's voeding, beweging en gezondheid. Binnen de NME worden inwoners, waaronder kinderen, voorzien van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van natuur en milieu. Gecombineerd met een goed ontwikkeld waardebesef wordt er een basis gelegd om bewuste keuzen te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving.

NaamJaar realisatie2022
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu
Stand van zaken
status

Vanaf 1 september 2017 heeft de gemeente Duiven het contract met onze gemeente voor het leveren van activiteiten op het gebied van Natuur- en Milieu-Educatie (NME) niet verlengd. De medewerkers van de NME, 1,9 fte,  zijn bij onze gemeente in dienst. Wij zetten het surplus aan formatie sindsdien in voor de werkzaamheden die zijn ontstaan door de herindeling. Bij de harmonisatie van het beleid Rijnwaarden - Zevenaar nemen wij het beëindigen van het contract door de gemeente Duiven en de gevolgen van uw besluit van december 2017 over mogelijke samenwerking tussen de NME en de kinderboerderij Rosorum, mee.