Wat doen we?

Hal 12 biedt straks naast de publieksbalies van onze gemeente en de Regionale Sociale Dienst, producten en diensten op het gebied van cultuur, cinema, media, educatie en erfgoed. Geconcentreerd onder één dak ontstaat een gevarieerd aanbod voor een breed publiek, waarbij ontmoeten, ervaren en beleven centraal staat. Hal 12 wordt daarmee een podium voor samenwerking en biedt een belangrijke impuls voor het centrum.

De bouw is in het derde kwartaal van 2018 gestart. De opening staat gepland in het tweede kwartaal 2019.

NaamJaar realisatie2022
5.2.6 Ontwikkelen Hal 12
Stand van zaken
status

De partners (Kunstwerk!, het Filmhuis en Caleidoz) hebben hun herbevestiging voor huisvesting in Hal 12 afgegeven. De bouw verloopt volgens planning. Voor medewerkers zijn tijdelijke voorzieningen getroffen (kantine, fietsenstalling).

De Europese aanbesteding voor de horeca is gestart. De gunning volgt naar verwachting per januari 2019. Ondertussen werken wij de governance structuur en meerjarenexploitatie van de Hal verder uit. Ook zijn wij gestart met het opzetten van de programmering en de gezamenlijke dienstverlening. Het parkeerterrein op NS gronden aan het spoor nemen wij in het vierde kwartaal 2018 in gebruik.