Wat doen we?

Om deze doelstelling te gaan realiseren willen wij de hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT- en groenafval verhogen. Om dat te bereiken gaan wij een aparte GFT-container invoeren die wij de inwoners gratis aanbieden. Ook kunnen inwoners groenafval op het aanbiedstation gratis aanbieden. Het aanbieden van restafval gaan wij ontmoedigen door dit minder vaak op te halen.

De aanvullende lasten worden gedekt binnen de afvalbegroting en verrekend via de afvalstoffenheffing.

NaamJaar realisatie2022
7.3.1 Verminderen restafval per inwoner (max. 100 kg)
Stand van zaken
status

De aanbesteding is afgerond. Het nieuwe inzamelsysteem met de gratis inzameling van GFT- en groenafval start 1 januari 2019.