Wat doen we?

We staan voor een gemeente die weet wat er leeft in de samenleving en in de verschillende kernen van de gemeente. We zetten in op nabijheid. Dit betekent korte lijnen met onze inwoners, verenigingen, dorps- en wijkraden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We ontwikkelen nieuwe vormen van participatie waarbij initiatief vanuit inwoners centraal staat. Vanuit het programma 'Zevenaar Verbindt' zetten wij in op het verder versterken van de verbinding met de inwoner, de verbinding tussen bestuur en organisatie en de verbinding binnen de organisatie.

We werken vanuit de focuspunten: gastvrij, verbindend en service op maat. Daarbij hebben we een ja, mits....houding.

  • Nieuw beleid ontwikkelen we samen met inwoners. We betrekken hen in een vroeg stadium.
  • Bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen worden initiatiefnemers verantwoordelijk om in een vroeg stadium met de omgeving te overleggen. We faciliteren waar nodig.
  • We delen goede voorbeelden van participatie met elkaar en met onze samenleving.
NaamJaar realisatie2022
0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente
Stand van zaken
status

Contacten met dorpen en wijken

Vanaf 1 juni 2018 zijn 3 contactpersonen voor dorps- en wijkraden aan de slag gegaan. Samen met de contactpersonen hebben we de afgelopen tijd geïnvesteerd in de contacten met de dorpsraden en hebben we alle dorpen bezocht. Voor de wijken in Zevenaar starten we dit jaar met het opbouwen van overlegstructuren, daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op initiatieven uit de samenleving. Daarnaast hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor alle dorps- en wijkraden voor een nadere kennismaking en het verder opbouwen van een gezamenlijk netwerk. Deze bijeenkomsten vinden twee keer per jaar plaats.

Spreekuur burgemeester

Vanaf maandag 2 juli 2018 kunnen inwoners van Zevenaar eens in de twee weken in gesprek gaan met onze burgemeester. Dit spreekuur is goed bezocht. In het najaar 2018 evalueren we het spreekuur en bepalen in overleg met de nieuwe burgemeester het mogelijke vervolg.

Inwonerpeiling en inwonerpanel

In april 2018 hebben we een inwonerpeiling gehouden onder onze inwoners. In dit onderzoek zijn inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan een inwonerpanel, ruim 170 inwoners hebben zich hiervoor aangemeld. Eind 2018 starten we met dit inwonerpanel, waarvoor ook andere inwoners benaderd worden. De deelnemers aan dit inwonerspanel krijgen 3 a 4 keer per jaar een vragenlijst met wisselende onderwerpen.   

Krachtlokaal

Het Krachtlokaal is uitgebreid naar het Gelders Eiland.

Visie (burger)participatie

Participatie van inwoners is onze nieuwe standaard. Daarom bereiden we een nieuw beleid voor rondom participatie. Eind 2018 bieden we dit ter besluitvorming bij de raad aan.