Wat doen we?

Voor de uitvoering van het vastgoedbeleid voor alle gebouwen van de gemeente stellen wij een IHP op. Een IHP draagt bij aan het op peil houden van voorzieningen en daarmee ook aan de leefbaarheid in Zevenaar en de dorpen. Het beslaat meerdere accommodaties die ook meer beleidsvelden raken. Naast gemeentelijke gebouwen heeft het IHP ook betrekking op sport-, onderwijs-, sociaal-maatschappelijke en culturele accommodaties.

Het IHP is een strategisch plan dat aangeeft welke accommodaties wij willen behouden en welke wij op korte of lange termijn willen afstoten. Dit plan is een sturend instrument dat op termijn leidt tot besparingen op onderhoudsinvesteringen. Wij hebben dan grip op de middelen om onze gemeentelijke accommodaties goed, duurzaam en veilig te beheren en onderhouden.

NaamJaar realisatie2022
0.2.6 Opstellen Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Stand van zaken
status

Voorbereidende werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

Er worden workshops gehouden met als doel:

1. De huisvestingswensen, de zogenaamde "vraagkant" in beeld brengen.

2. Inzichtelijk maken van enkele essentiële kenmerken van vastgoed zoals bezetting, jaarlasten e.d.

3. Opstellen plan van aanpak om te komen tot een praktisch uitvoeringsplan.

In 2019 wordt het IHP opgesteld.     

Voorstel raad

Wij verzoeken om het budget 2018 over te hevelen naar 2019.