Wat doen we?

Datagedreven sturing is het vermogen om op basis van het verzamelen en analyseren van data tot sturing op de gemeentelijke thema’s te komen. Wij gaan systematisch deze nieuwe werkwijze in het primaire proces opnemen. Dit brengt met zich mee dat we een aantal organisatorische en technische condities planmatig verbeteren. Te denken valt aan competentieontwikkeling, het werken met een datastrategie en de ontwikkeling van open data. Daarbij hebben we nadrukkelijk oog voor de risico’s en ethische vraagstukken die deze ontwikkeling met zich meebrengt.

NaamJaar realisatie2022
0.2.2 Datagedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk
Stand van zaken
status

De pilot Jeugdhulp  in  het Sociaal Domein ronden we in het vierde kwartaal 2018 af. Twee andere initiatieven met datasturing gaan we starten. Daarnaast maken we een eerste stap met het (1) in beeld brengen van het in- en externe datalandschap en (2) het bewust maken van de organisatie over dit thema.