Wat doen we?

Bereikbaarheid van onze gemeente en de bedrijventerreinen in Zevenaar is belangrijk. Wij stimuleren de uitgifte van de kavels op 7Poort volop (zie programma 3).  Een belangrijke bijdrage hieraan levert het aanleggen van een 2e viaduct. Hierover hebben wij u geïnformeerd middels een separaat raadsvoorstel.

NaamJaar realisatie2022
2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort
Stand van zaken
status

In de raadsvergadering van 26 september 2018 hebt u een besluit genomen over de aanleg van het 2e viaduct.