Wat doen we?

De komende vier jaar (en verder) worden bestaande wegen heringericht en voeren we planstudies uit naar nieuwe (rand-)wegen. Er is een krediet nodig voor capaciteit, onderzoek en uitvoering.

De investering heeft betrekking op de volgende projecten:

 • Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering
 • Project A15/A12
 • Aanpassing Arnhemseweg en weg Hengelder (waaronder Herinrichting parkeerplaatsen sportvelden Hengelder, Oversteek Douwe Dekkerstraat en onvoorziene werken)
 • Planvorming herinrichting Edisonstraat
 • Planvorming herinrichting Mercurion
 • Planvorming herinrichting Doesburgseweg
 • Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam
 • Herinrichting Babberichseweg
 • Planstudie Noordelijke Randweg
 • Planstudie doortrekking Witte Kruis/MER
 • Monitoring geluid, fijnstof en trillingen
 • Onderzoeken akoestische maatregelen onderliggend wegennet
 • Effecten realisatie Vliegveld Lelystad voor Zevenaar
NaamJaar realisatie2022
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering
Stand van zaken
status

Alle projecten lopen op schema of moeten nog worden opgestart. Onderstaand een korte samenvatting:

Coördinatie en regie infrastructurele projecten is een continu lopend proces. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het project A15/A12. Het aanbestedingsproces loopt, met verwachte gunning van de werkzaamheden in 2020. De rechterlijke uitspraak over het Nederlandse stikstofbeleid en de effecten daarvan op het project zijn naar verwachting begin 2019 duidelijk. Dan is er duidelijkheid over volgorde en planning. Als voorbereiding op de aanpassingen aan het hoofdwegennet passen wij de Arnhemseweg in 2019 aan en de weg Hengelder volgt hierna in 2020.

Voor de Edisonstraat hebben wij samen met het waterschap een gebiedsvisie ontwikkeld. Hiermee krijgt het gebied langs Edisonstraat en Hengelder een kwaliteitsimpuls. Bijkomend voordeel is dat ook de snelfietsroute eerder beschikbaar is.

Voor de verbinding naar Tatelaar en Mercurion, samen met de herinrichting van de Doesburgseweg, is een aantal varianten onderscheiden. In het najaar, gelijktijdig met het traject van deze voortgangsrapportage bespreken we de varianten met de omgeving. Als de resultaten daarvan zijn verwerkt informeren wij u hierover.

De spoorverdubbeling Didam – Zevenaar is inmiddels gegund. In maart en de zomer van 2019 zijn de treinvrije periodes gepland, voor de uitvoering van de werkzaamheden aan het spoor. Naar verwachting worden de werkzaamheden medio 2020 afgerond.

De herinrichting van de Babberichseweg werken we  uit als de uitspraak van de rechtbank is ontvangen over de onttrekking van de spoorwegovergang. De fietstunnel kan dan gerealiseerd worden en de Babberichseweg wordt dan heringericht. De uitspraak van de rechtbank wordt in deze periode verwacht. Wij informeren u als de uitspraak ontvangen is en vervolgstappen zijn bepaald.

De monitoring van geluid, fijnstof en trillingen, alsmede de effecten van vliegveld Lelystad en de effecten daarvan op onze gemeente starten we op. Dat doen we vanuit de projecten, die dus in 2019 gaan lopen maar tot en met 2024 duren. Als uit de monitoring blijkt dat maatregelen nodig zijn komen we daar bij u op terug.