Wat doen we?

Onze gemeente kent nog een aanzienlijk aantal verouderde lichtmasten met energieverslindende armaturen. In de huidige beleidsplannen Openbare Verlichting zijn voor het hele grondgebied van onze gemeente budgetten beschikbaar voor vervanging naar duurzame armaturen en materialen. Om een impuls te geven aan de wens om de openbare verlichting verder te verduurzamen stellen wij voor de bestaande verouderde en energieverslindende lichtmasten versneld te vervangen. De masten zijn economisch, en grotendeels ook technisch, afgeschreven. Vervanging leidt op termijn tot besparingen in het energieverbruik.

NaamJaar realisatie2022
2.1.5 Verbeteren en verduurzamen openbare verlichting
Stand van zaken
status

Wij hebben opdracht verleend voor levering van duurzame masten en armaturen. In het vierde kwartaal 2018 starten wij met de werkzaamheden. Deze zijn in 2019 afgerond.