Wat doen we?

Wij zetten in op een kwalitatieve voorschoolse voorziening voor alle jonge kinderen. Dit geldt voor het aanbod voor peuters van ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag en ouders die gebruik maken van een gesubsidieerde peuterplek. De uitvoering van de wettelijke taken gericht op Toezicht (Inspectie en Handhaving) registreren wij in het Landelijk Register Kinderopvang, waardoor we de uitvoering ook kunnen toetsen volgens de wettelijke kaders.

NaamJaar realisatie2022
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang
Stand van zaken
status

Vanaf 1 januari 2018 financieren wij gesubsidieerde peuterplekken aan voorschoolse voorzieningen.