Wat doen we?

Wij mogen trots zijn op ons kunstbezit. Voor een gemeente hebben wij een bijzonder kunstbezit. Hier is meer mee mogelijk dan tot nu toe bereikt wordt. Door het beheer te intensiveren kan de tentoongestelde kunst in ons gemeentehuis twee maal per jaar vernieuwd worden. Dit komt het behoud van de werken ten goede en biedt tegelijkertijd afwisseling en prikkeling voor de medewerkers en bezoekers. Door meer in te zetten op toegankelijkheid en communicatie neemt de bekendheid toe. Hierdoor wordt de kunst als het ware het visitekaartje voor onze gemeente, kunnen inwoners de kunst beter ervaren en kan deze haar oorspronkelijke grandeur van art in the factory weer tonen.

NaamJaar realisatie2022
5.2.1 Beheren en behouden kunstcollectie
Stand van zaken
status

Wij hebben de overeenkomst met Kunstwerk! het Liemers museum voor het beheer van de kunstcollectie vernieuwd. In de tweede helft van 2018 worden de kunstwerken in het gemeentehuis verwisseld, conform het halfjaarlijkse hangplan. Wij maken afspraken over verdere promotie.

Het onderhoud van de kunstwerken in de openbare ruimte is voor 2018 conform het vierjaarlijkse onderhoudsplan afgerond. Twee werken zijn aanvullend gerestaureerd.

Het Kunstwerk van Ubbo Scheffer in het portaal voor de raadzaal van ons oude gemeentehuis aan het Raadhuisplein is dankzij een burgerinitiatief voor de sloop veilig gesteld. Wij onderzoeken een herbestemming in Hal 12.