Wat doen we?

Wij zetten in op een divers en kwalitatief sterk cultureel aanbod en het behoud van een breed en hecht verenigingsleven. Dit verhoogt de aantrekkingskracht van onze gemeente. We stimuleren het maken, delen en ontmoeten door culturele festivals te ondersteunen. Hiermee dragen we ook bij aan de profilering van onze gemeente en de kernen in het bijzonder. Samen met de gemeenten Duiven en Westervoort en de provincie investeren we met het Cultuur- en Erfgoedpact 2017-2020 in de Liemers € 480.000 in kunst, cultuur en erfgoed (bestaand beleid). Inwoners, verenigingen en organisaties voeren samen de activiteiten en projecten uit. Dit draagt bij aan een sterke, trotse en leefbare regio.

NaamJaar realisatie2022
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten
Stand van zaken
status

Vanuit het Cultuur- en Erfgoedpact zijn in 2018, naast de doorlopende projecten, stimuleringssubsidies voor meer dan 20 kleine initiatieven verstrekt. Alle activiteiten vallend onder het Cultuur- en Erfgoedpact zijn te volgen via de website Leven in de Liemers.

Aan Muziekstad is voor 2018 een aanvullende garantiesubsidie van € 10.000 verleend, conform motie M12 2018. Voor 2019 nemen wij budget voor deze aanvullende subsidie op in de begroting.

Wij hebben aanvullende subsidies voor Buitenblik en Kulturhus Giesbeek afgewezen.