Wat doen we?

We gaan in gesprek met toeristisch-recreatieve ondernemers over hoe zij hun aanbod kunnen verbeteren en welke rol de gemeente daarbij speelt. Dit onderwerp nemen wij ook mee in de ontwikkeling van het beleidsplan vrijetijdseconomie en wordt in 2019 vervolgd met concrete maatregelen.

We actualiseren en harmoniseren het camperplaatsenbeleid.

NaamJaar realisatie2022
5.4.4 Vergroten verblijfsmogelijkheden in gemeente
Stand van zaken
status

In contact met toeristisch-recreatieve ondernemers spreken we regelmatig over het verbeteren van hun aanbod. Dit is een doorlopende activiteit, zoals bijvoorbeeld bij bedrijfsbezoeken.

In het vierde kwartaal van 2018 en het eerste deel van 2019 stellen wij het beleidsplan vrijetijdseconomie op.

In 2019 gaan wij het camperplaatsenbeleid actualiseren en harmoniseren.