Wat doen we?

We zorgen dat de basis op orde komt en maken af waar we aan begonnen zijn, waaronder een aantal projecten vanuit de subsidie Sterk Bestuur.  Zo maken we het wandelkeuzenetwerk af en realiseren vier klompenpaden. Ook brengen we de toeristische bebording op orde. Het ruiter- en menroutenetwerk breidt zich uit. In het kader van Rivierklimaatpark onderzoeken we de mogelijkheden van een fietsbrug over de IJssel. We onderzoeken of de paardensport ook van deze fietsbrug gebruik kan maken.

We kijken of we samen met Stadt Emmerich en de Euregio de fietsverbinding tussen Lobith (bruggetje over Oude Rijn) en Elten kunnen verbeteren.

NaamJaar realisatie2022
5.4.3 Verder ontwikkelen toeristische infrastructuur
Stand van zaken
status

Betreffende deze activiteit zijn de volgende zaken te melden:

  • Wandelkeuzenetwerk: we zijn na de zomer van 2018 gestart met de volgende fase om te komen tot het wandelkeuzenetwerk.
  • Klompenpaden: Gangen door de Strangen wordt in het vierde kwartaal van 2018 opgeleverd. We starten in het vierde kwartaal van 2018 met de Pannerdense Waard. Babberich loopt. Bingerden zit in de prefase.
  • Toeristische bebording: er is een aantal groene nostalgische toeristische borden aangepast. We zijn nog niet gestart met harmonisatie van de toeristische bebording. Deze staat op de planning voor 2019.
  • Ruiter- en menroutenetwerk: het deel op het Gelders Eiland ronden wij in 2018 af. In het vierde kwartaal van 2018 starten we met de rest van het Zevenaarse deel.
  • Onderzoek naar fietsbrug over de IJssel: in het kader van het project Rivierklimaatpark hebben we een bureau opdracht verstrekt een economische visie op te stellen voor Rhederlaag. In de visie laten we ook onderzoeken wat de mogelijke effecten zijn van een brug over de IJssel op de gebieden Veluwe en Rhederlaag.
  • Fietsverbinding Lobith-Elten: we onderzoeken of het mogelijk is de brug over de Oude Rijn tijdelijk te verbeteren om de actuele problemen daar op te lossen. Op die manier hebben we tijd en ruimte om - samen met Emmerich - te kijken naar mogelijkheden om de fietsverbinding te verbeteren gelijktijdig met het definitieve ontwerp voor de brug over de Oude Rijn.