Wat doen we?

Recreatie en toerisme is een van de speerpunten van onze gemeente. Ter uitvoering hiervan stellen wij samen met de sector een beleidsplan vrijetijdseconomie op.

Lopende projecten, onder andere in het kader van de subsidie Sterk Bestuur, handelen wij eerst af, zoals redoute Geuzenwaard, de augmented reality app met een route langs de redoutes. Zie ook de activiteit 5.4.3 Verder ontwikkelen toeristische infrastructuur.

NaamJaar realisatie2022
5.4.2 Oppakken kansen recreatie en toerisme
Stand van zaken
status

De activiteit loopt volgens planning:

  • Op 23 april 2018 hebben we de augmented reality app rondom de redoutes gelanceerd.
  • Redoute (hoornwerk) Geuzenwaard is op 24 juni 2018 feestelijk geopend in het bijzijn van gedeputeerde Schouten.
  • Voor de nieuwe redoute Revensweerd zijn we op zoek naar de beste locatie.
  • We zijn gestart met het opstellen van het beleidsplan vrijetijdseconomie.