Wat doen we?

Kwaliteit van de speelplekken is van groot belang voor het gebruik. Met name de ondergrond van trapveldjes heeft het bij intensief gebruik zwaar te verduren.  Hierdoor gaan kinderen er geen gebruik meer van maken. Vooral in de nabijheid van scholen kan een kunstgrasveld in de wijk uitkomst bieden. Zowel de kinderen uit de buurt als van de school kunnen er gebruik van maken. Wij hebben goede ervaringen opgedaan met het Cruijff Court in Zevenaar. Kinderen gaan weer naar buiten en bewegen.

Wij verwijzen hierbij naar de uitvoeringsagenda jeugd en maatschappelijke ondersteuning in het kader van kansrijk opgroeien. Hierin zijn activiteiten opgenomen voor het creëren van een kindvriendelijke omgeving en het bevorderen van een gezonde levensstijl.

NaamJaar realisatie2022
5.4.1 Investeren in speelvoorzieningen
Stand van zaken
status

De voorbereiding voor het vervangen van de Cruyff Court hebben wij in samenwerking met de Cruyff foundation gestart. Eind 2018 is het project gereed.