Wat doen we?

Vanaf 2018 harmoniseren wij het subsidiebeleid. We koppelen dit aan activiteiten en prestaties die bijdragen aan doelstellingen van onze gemeente op de diverse beleidsterreinen. Sport, culturele en welzijnsverenigingen en organisaties betrekken we actief bij de totstandkoming van het nieuwe subsidiebeleid. De discussie rondom de OZB wordt meegewogen. Het nieuwe subsidiebeleid wordt van toepassing op subsidies die we verlenen vanaf 2020.

NaamJaar realisatie2022
5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid
Stand van zaken
status

Op basis van het plan van aanpak consulteren wij in 2018 de betrokken partijen en verenigingen.