Wat doen we?

Verenigingen zijn belangrijk voor de sociale contacten en leefbaarheid binnen een stad, wijk, dorp of gemeenschap. We zien echter dat verenigingen steeds meer onder druk komen te staan. We sporten steeds meer, maar minder in verenigingsverband. Initiatieven van sportverenigingen om samen te gaan dienen nadrukkelijk vanuit de verenigingen zelf te komen. We ondersteunen en begeleiden hierin om de plannen ook daadwerkelijk uit te kunnen laten voeren. We stellen vrijwilligers bij verenigingen in staat om met vernieuwing aan de slag te gaan. Onze verenigingsverbinder speelt hier een belangrijke rol in.

NaamJaar realisatie2022
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen
Stand van zaken
status

De verenigingsverbinder in onze gemeente is aanspreekpunt voor de verenigingen. Onze opdracht is verenigingen vitaler en toekomstbestendig maken. Het persoonlijke en warme contact met verengingen is hiervoor de basis. Centraal staat het verbeteren, vernieuwen en verbinden van verenigingen. We stimuleren de verenigingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, samen te werken en kennis te delen. Ook zien we direct raakvlak met de overige programmalijnen waarin verenigingen een rol hebben in het participeren in projecten. De verenigingsverbinder stimuleert deze ontwikkelingen en legt verbindingen met de andere combinatiefuncties, commerciële organisaties en het lokale bedrijfsleven. Door middel van persoonlijk contact, gezamenlijke bijeenkomsten voor verenigingen en door de connecties van SportContact Zevenaar leggen we contact met de verenigingen. We bekijken samen welke vragen er spelen en hoe we ondersteuning/begeleiding bieden.