Wat doen we?

Wij onderzoeken de mogelijkheid om een subsidieregeling voor verenigingen en stichtingen van de voormalige gemeente Rijnwaarden in te stellen in verband met OZB verhoging naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling. Deze regeling betreft het belastingjaar 2018 en 2019. De nieuwe subsidieregeling waarin de effecten worden meegewogen treedt volgens planning met ingang van 2020 in werking.

NaamJaar realisatie2022
5.1.3 Onderzoeken compensatie OZB voor verenigingen
Stand van zaken
status

De verordening voor compensatie van OZB maatschappelijke objecten in de voormalige gemeente Rijnwaarden 2018-2019 hebt u vastgesteld. Wij zijn gestart met de uitvoering van de regeling.