Wat doen we?

Wij ondersteunen vrijwilligers. Wij doen dit door maatregelen ter ondersteuning aan te bieden, in het bijzonder voor de vrijwilligersorganisaties die actief zijn en activiteiten organiseren die bijdragen aan de uitvoering van Wmo-taken. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid de inzet van de lokale vrijwilligers te erkennen en een blijk van waardering te geven. Dit kan bijvoorbeeld door een vrijwilligersonderscheiding toe te kennen.

NaamJaar realisatie2022
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers
Stand van zaken
status

Wij voeren gesprekken met Caleidoz over de vormgeving van een vrijwilligersprijs.