Wat doen we?

We bieden zorg- en ondersteuningstrajecten (maatwerkvoorzieningen) jeugdhulp en Wmo door middel van regionale inkoop via de modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR) en inkoop op bovenregionale- en landelijk schaal. We zoeken hierbij continu naar mogelijkheden om de kosten te beheersen. Ook voor de komende periode is dit gezien de grote omvang in relatie tot de gemeentebegroting een belangrijk speerpunt.

NaamJaar realisatie2022
6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo
Stand van zaken
status

Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning is ingekocht. Regionaal werken wij samen aan innovatie van inkoop jeugd en maatschappelijke ondersteuning aan de hand van regionale innovatieplannen. Ook dienen we in oktober 2018 vanuit de regio een aanvraag in voor landelijke innovatiegelden jeugd vanuit het landelijke actieprogramma 'zorg voor de jeugd'. Dit doen we aan de hand van een regionaal transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020. Dit plan sluit aan op het reeds bestaande regionale innovatieplan jeugd.