Wat doen we?

We zetten ons er voor in dat statushouders zo snel mogelijk kunnen beginnen met integreren en participeren. We doen dat samen met alle inwoners van onze gemeente. Integratie en participatie starten direct bij de huisvesting van de statushouder in onze gemeente.  

NaamJaar realisatie2022
6.3.3 Inburgeringsbeleid
Stand van zaken
status

Hiervoor is per 1 juli 2018 de capaciteit van de RSD uitgebreid met een functionaris die zich specifiek richt op statushouders. Hierdoor krijgen wij meer zicht op de problematiek binnen deze doelgroep en wordt er gelijk gestart met het begeleidingstraject.