Wat doen we?

In 2020 is duidelijk hoe we onze gemeente aardgas loos gaan maken (warmtevisie en uitvoeringsprogramma). In twee wijken gaan we als ‘proeftuin’ aan de slag. Deze ervaringen en de regionale ontwikkelingen zoals de 'Wijk van de Toekomst' (Gelders Energieakkoord) gebruiken en volgen we. Bijvoorbeeld voor het opstellen van de warmtevisie en het uitvoeringsplan. In 2040 is Zevenaar van het aardgas af.

Het uitfaseren van aardgas is naast een technisch vraagstuk ook een sociaal en financieel vraagstuk dat de nodige inzet vergt.

NaamJaar realisatie2022
7.2.5 Op weg naar aardgas loos Zevenaar
Stand van zaken
status

We zijn gestart met de voorbereidingen van de Warmtevisie en het Warmte transitieplan. Hiervoor overleggen wij met verschillende stakeholders. Eind 2018 is de Warmtevisie gereed waarin de mogelijkheden voor onze gemeente zijn aangegeven.