Wat doen we?

Voor het slagen van de energietransitie is een ander economisch model nodig: de Circulaire Economie. Hiermee optimaliseren we hergebruik én minimaliseren we waardevernietiging. Het Rijk heeft hier het Rijksbrede programma Circulaire Economie 'Nederland circulair in 2050' voor opgesteld. Wij vertalen dit concreet naar een:

  • andere wijze van ontwerpen (planvorming, openbare ruimte e.d.)
  • andere wijze van opdrachtverlening (aanpassen inkoop- en aanbestedingsbeleid e.d.)
  • andere financiële afwegingen (zoals Total Cost of Ownership, het 'ontschotten' van potjes e.d.)
  • een andere werkwijze van afval naar grondstof (in samenwerking met bedrijven, waterschap en gemeenten).
NaamJaar realisatie2022
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar
Stand van zaken
status

We hebben in onze gemeente het Circulairfietspad aangelegd dat op 28 mei 2018 met een minisymposium over circulair aanbesteden is geopend. Het fietspad bestaat uit grasfalt en betonplaten met olifantengras. De werkwijze van circulair aanbesteden krijgt waar mogelijk een vervolg.

De ervaringen van het circulair fietspad op het gebied van onder andere planvorming, opdrachtverlening en financiële afwegingen zijn input zijn voor interne processen en werkwijzen.