Wat doen we?

Wij zetten extra in op het uitvoeren van het Gelders Energieakkoord (zoals de discussietafels Inkoop, Wijk van de Toekomst en Samenwerking). Voor deze extra inzet is extra capaciteit (externe ondersteuning) nodig.

NaamJaar realisatie2022
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023)
Stand van zaken
status

Wij zijn ambtelijk aangesloten bij de tafel Wijk van de Toekomst en bestuurlijk bij de Borgingscommissie en de tafel Inkoop.