Wat doen we?

We willen de basis op orde hebben. Dit betekent dat we lopende projecten afronden, voordat we met nieuwe projecten beginnen. We willen 'in control' zijn. Deze gedachte past binnen de professionalisering van het planmatig werken, dat een onderdeel is van het programma organisatieontwikkeling. Binnen dit programma worden de komende jaren vele activiteiten en projecten opgezet en uitgevoerd. Eén daarvan is de genoemde professionalisering. Dit traject draagt bij aan de verbetering en groei van onze kernwaarden: Resultaatgericht, Klantgericht en Samenwerkingsgericht.

NaamJaar realisatie2022
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten
Stand van zaken
status

Voor de professionalisering van planmatig werken is gedurende de eerste helft van 2018 een goede basis gelegd. We geven invulling aan een gestructureerde aanpak van deze professionalisering. Dit doen we met behulp van externe ondersteuning. Dit met als doel de medewerkers te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. In de tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019 geven we verdere trainingen.