Wat doen we?

In het voorbereidingstraject van de herindeling is door ons geïnventariseerd welke voorschriften (in de vorm van verordeningen, regelingen en beleid) wij moeten harmoniseren. Hier hebben wij een prioritering aan gekoppeld. De regelingen met een hoge prioriteit zijn voor een belangrijk deel geharmoniseerd. De overige regelingen harmoniseren wij uiterlijk op 1 januari 2020. Via het plan afronding herindeling bewaken we aangebrachte prioritering en afronding van dit harmonisatieproces.

NaamJaar realisatie2022
0.2.3 Harmoniseren gemeentelijke regelingen
Stand van zaken
status

Voor een aantal belangrijke en complexe harmonisatieopgaven hebben wij een plan van aanpak vastgesteld en een start gemaakt met de harmonisatieopgave. Denk daarbij aan belastingen, subsidies en afval. De minder omvangrijke opgaven staan in de afdelingsplannen. Wij hebben geconstateerd dat de harmonisatieopgave nog niet volgens planning verloopt. Wij sturen nadrukkelijk op de planning en passen deze aan daar waar nodig. Onze inspanningen blijven er op gericht dat wij uiterlijk 1 januari 2020 het harmonisatieproces afronden.

Voorstel raad

Bijsturing is niet aan de orde, wij gaan er van uit dat door onze extra inspanningen de planning wordt gehaald.