Wat doen we?

We gaan de huisvesting van het voortgezet onderwijs herzien. Dit is nodig vanwege de daling van leerlingenaantallen en wijziging van het onderwijsconcept. In overleg met het schoolbestuur van het Liemers college en de gemeenten Duiven en Montferland gaan wij bepalen welke voorzieningen wanneer gerealiseerd moeten zijn. Wij dragen voor ongeveer 40% bij in de totale kosten van de investeringen. Om in 2020/2021 aanpassingen te kunnen realiseren, hebben wij in 2019 een investering in de begroting opgenomen.

NaamJaar realisatie2022
4.1.3 Beleid maken huisvesting voortgezet onderwijs
Stand van zaken
status

In 2018 heeft het schoolbestuur een start gemaakt met de herhuisvesting.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 gaan de HAVO en VWO-leerlingen (voorheen basisschoolleerlingen) naar de locatie Heerenmäten.