Wat doen we?

Wij dagen onze inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld uit om zelf met goede ideeën te komen en te participeren bij beleidsvorming. Wij organiseren hiervoor rondetafelgesprekken.

Wij gaan het zelf organiserend vermogen en de denkkracht in de stad, wijken en dorpen optimaliseren. Uitgangspunten die we hierbij hanteren zijn: bewoners als eerste aan zet, gelijkwaardige partners, alleen op verzoek, ‘ja en’ cultuur, benut wat er is, olievlek en gewoon doen. Deze uitgangspunten passen we toe in Het Krachtlokaal: hét Zevenaarse platform voor inwonerinitiatieven. Het burgerbudget maakt het mogelijk om samen met de inwoners projecten op te pakken en te realiseren. Deze activiteit is verbonden met activiteiten in het kader van burgerparticipatie en leefbaarheid in programma 0.

NaamJaar realisatie2022
6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving
Stand van zaken
status

Voor de contacten met de wijken en dorpen in onze gemeente zijn vanaf 1 juni 2018 3 medewerkers verantwoordelijk.

Aansluitend op de beleidsnotitie  'Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder' hebben wij in kwartaal 2 en 3 van 2018 een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarin geven wij aan wat wij de komende jaren gaan doen op de ontwikkellijn 'versterken samenwerken maatschappelijke partners'. In het vierde kwartaal van 2018 starten we met het nog meer betrekken van jongeren bij de uitvoeringsagenda jeugd en maatschappelijke ondersteuning. De wijze waarop werken wij in 2018 nog verder uit.