Wat doen we?

Voor het realiseren van de structuurversterking in het Sociaal Domein is een goede samenwerking met maatschappelijke partners relevant. Caleidoz is als lokale welzijnsorganisatie een belangrijke partner. Met Caleidoz komen we tot een opzet voor de toekomst van het welzijnswerk in onze gemeente.

NaamJaar realisatie2022
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)
Stand van zaken
status

In kwartaal 2 en 3 van 2018 hebben wij aansluitend op de beleidsnotitie  'Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder' een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarin geven wij aan wat wij de komende jaren gaan doen op dit vlak vanuit de ontwikkellijn 'tellen, luisteren en vertellen'.

Op het vlak van participatie werken wij nauw samen met de RSD, het UWV en WSP. Vanuit die samenwerking zijn we in 2018 de 'pilot samenwerking UWV' opgestart.