Wat doen we?

Met de agenda Economie en Participatie willen wij kansen op de arbeidsmarkt voor inwoners stimuleren door te investeren in een stevigere verbinding tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Hiervoor versterken wij het accounthouderschap, investeren wij in scholing, ontwikkelen wij leerwerkcentra, werken wij aan sociale impact en benutten wij de grensregio, samen met de ons omringende gemeenten, het onderwijs, ondernemers en andere overheden.

NaamJaar realisatie2022
6.3.2 Uitvoeren Agenda Economie en Participatie
Stand van zaken
status

Wij verbinden door de agenda werk en economie de beleidsterreinen werk en inkomen en economische zaken. Ook regionaal waar de gemeenten Montferland, Duiven, Westervoort, Doesburg en onze gemeente elkaar weten te vinden. Ter uitwerking van de agenda werk en economie liggen er drie voorstellen ter bespreking voor aan de gezamenlijke portefeuillehouders van deze gemeenten. Het eerste voorstel wat ter bespreking voor ligt is om te bekijken of een 'huis van de Liemers' haalbaar is. Hierin wordt de structuur tussen werk en inkomen en EZ geoptimaliseerd. Het tweede voorstel dat ter bespreking voor ligt is om geld uit te trekken om de agenda werk en economie verder vorm te geven. Door u is hier al bij de kadernota in voorzien. Het derde voorstel betreft om daarna een ambtelijke werkgroep aan het werk te zetten om met gerichte voorstellen te komen:  

  1. Versterken van subregionaal accounthouderschap;
  2. Investering in scholing;
  3. Leerwerkcentra in onze subregio;
  4. Social impact programma;
  5. Verder benutten van de grensregio.

Uiteraard informeren wij u over de voortgang.