Wat doen we?

Herontwikkelen van de locatie van de voormalige schoolgebouwen van het Liemers College aan het Vestersbos in Zevenaar.

NaamJaar realisatie2022
8.3.1 Herontwikkelen Vestersbos Zevenaar
Stand van zaken
status

Voorbereidingen voor de uitvraag aan marktpartijen zijn in gang gezet. De ontwikkelstrategie en de ruimtelijk-functionele uitgangspunten zijn vastgesteld. Via een participatieronde worden in het vierde kwartaal van 2018 de wensen en ideeën van de omgeving en andere stakeholders opgehaald. Daarna vindt de uitvraag aan marktpartijen plaats in het eerste en tweede kwartaal van 2019. Het bestemmingsplan die herontwikkeling mogelijk moet maken, wordt in het vierde kwartaal van 2019 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.