Wat doen we?

Om te komen tot  een herinrichting van het Dorpsplein en een deel van de aangrenzende gebouwen worden voorbereidingskosten gemaakt. Hierbij moet u denken aan het bepalen van de scope van de opgave, de uitwerking van de opgave en mogelijk daarmee samenhangende onderzoeken en overleg met betrokkenen/omgeving. In het kader van de subsidie Sterk Bestuur ontvangen wij in 2018 een bijdrage van € 500.000. De hiervoor genoemde voorbereidingskosten kunnen ten laste van deze subsidie worden gebracht.

NaamJaar realisatie2022
8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith
Stand van zaken
status

Het plan van aanpak is in het vierde kwartaal van 2018 gereed. In het plan van aanpak nemen we een meer gedetailleerde planning op.