Wat doen we?

Op basis van de Liemerse Woonagenda voor de periode 2017-2027 stellen wij uitgangspunten vast voor het woningbouwprogramma. Op basis van die uitgangspunten stellen wij een flexibele woningbouwprogrammering vast met maatwerk per kern. Om nieuwe kansrijke initiatieven mogelijk te maken brengen wij de capaciteit van woningbouwlocaties, die niet aansluiten bij de vraag op lange termijn, terug.

NaamJaar realisatie2022
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma
Stand van zaken
status

Er ligt een eerste opzet voor een flexibele bouwprogrammering. Wij voeren hierover gesprekken met betrokken partijen uit het woonveld, zoals corporaties, ontwikkelaars en makelaars. De uitkomsten van deze gesprekken met onze partners nemen wij mee in onze flexibele bouwprogrammering. Wij stellen deze programmering in het vierde kwartaal van 2018 vast. Hiernaast organiseren wij in het vierde kwartaal, deels samen met onze corporaties, thema-avonden over wonen om u nader te informeren over onze woningmarkt.